AlgExit 500 ml

AlgExit 500 ml
 
Algen ontstaan doordat er geen goede balans in het aquarium is.
Dat wordt o.a. veroorzaakt door overmatig voeren van vissen, te veel vissen in het aquarium, overmatige belichting of bemesting.
 
AlgExit is een veilig en effectief middel om veruit de meeste soorten algen in het zoetwateraquarium te bestrijden.
Algen zoals baard-, penseel- en draadalgen, worden resoluut bestreden.
AlgExit is eenvoudig en economisch in gebruik en ongevaarlijk voor vissen, garnalen, slakken of planten.
De algengroei wordt eerst tot stilstand gebracht.
Daarna verdwijnen de algen. Bovendien worden de nog ­aanwezige algensporen verwijderd.